Velkommen til Aros I.O.O.F.

 

Velkommen til Odd Fellow broderloge

Nr. 121 Aros I.O.O.F.

Logen er stiftet den 27. januar 2018.

Logebygningen er Varna Palæet i Aarhus, hvor vi mødes hver torsdag i perioden 1.september til 1. maj.

 

                                        Varna             

Adresse: Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

 

 

Logebygningen drives sammen med 6 andre Odd Fellow Loger, så vi er 3 broderloger og 4 søsterloger.

Møderne afholdes på palæets 1. sal og i den lille logebygning ud mod vejen.

Restauranten i stueetagen drives af forpagter Palle Enevoldsen.

 

I Loge nr. 121 Aros benævner vi hinanden brødre, vi er ca. 50 og aldersmæssigt fra sidst i 30'erne og opefter.

Brødrene repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

Logemødet er opdelt i to dele. Første del foregår i Logesalen efter en fast forretningsorden, og anden del foregår i selskabslokalerne, hvor vi nyder et lettere traktement og hvor der kan være indslag af forskellig art.

Nogle gange i årets løb inviteres ledsagere med til aktiviteterne.

 

Logen ledes af en embedsmansgruppe på 5 personer:

Overmester - formand

Undemester - næstformand

Sekretær

Kasserer

Skatmester - regnskabsfører

Mødeaktiviteten er desværre indstillet frem til den 15. august 2020, grundet Corona pandemien.